Thông tư 83 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn các loại thuế

10:40 |
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23/5. Loại Văn Bản
Download
Thông tư 83/2012/TT-BTC Download

Quyết định 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp

11:27 |
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

Loại Văn Bản
Download
Quyết định 61/2011/QĐ-TTgDownload

Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản

11:26 |
Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản. Loại Văn Bản
Download
Chỉ thị 2196/CT-TTg Download

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về kinh doanh vàng miếng

11:24 |
Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP do Thủ tướng ký ban hành ngày 3-4 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-5 tới, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định.Loại Văn Bản
Download
Nghị định 24/2012/NĐ-CP Download

Nghị quyết 13/NQ-CP

11:16 |
Theo Nghị quyết 13/NQ-CP do Thủ tướng ký ban hành ngày 10/5 , Chính phủ cho phép gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 đối với 2 nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động....Loại Văn Bản
Download
Nghị quyết 13/NQ-CP Download

rel="nofollow"> DMCA.com Protection Status